Comenius.png

CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEŞTILOR

Proiect Comenius finanţat din fonduri europene, premiat cu suma de 15000 euro, pentru a pune în practică ideile proiectului şi a realiza cele 12 mobilităţi în ţările partenere

PARTENERII, 7 ţări

 • BULGARIA– grădiniţă, copii 1-7 ani

 • ROMÂNIA– şcoală, copii 3-15 ani

 • LITUANIA– creşă – grădiniţă, copii 1,5 -7 ani

 • LETONIA– creşă – grădiniţă, copii 1,5 -7 ani

 • ITALIA– şcoală, copii 3- 15 ani

 • SPANIA– şcoală, copii 3-18 ani

 • IRLANDA– şcoală, copii 4 – 11 ani

 

Obiectivele proiectului

 • Cunoaştere interculturală şi stimularea dialogului intercultural

 • Cultivarea la copii a respectului şi toleranţei faţă de alte culturi

 • Stimularea interesului copiilor pentru lectură prin prezentarea poveştilor din cultura  europeană

 • Promovarea şi respectarea normelor de utilizare a cărţilor

 • Încurajarea integrării copiilor cu nevoi speciale de educaţie

 • Relaţionarea cu alte sisteme de învăţământ din Europa

 • Utilizarea instrumentelor TIC

 • Formarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de carte

 • Dezvoltarea abilităţilor lingvistice ale adulţilor şi copiilor

 

Produse ale proiectului

 • Cărţi de poveşti – 2 volume (O carte cu poveşti din Europa): una cu poveşti din toate ţările partenere şi una cu poveşti create de copii;

 • Calendarul poveştilor

 • Dicţionar al proiectului – cuvinte uzuale din limbile popoarelor partenere

 • Film cu activităţile cele mai importante din proiect

 • Hartă a poveştilor

 • Site-ul proiectului

 • Minibiblioteca proiectului constituită din 72 de cărţi cu poveşti provenite de la partenerii proiectului – la fiecare reuniune, fiecare ţară dăruieşte partenerilor câte 2 cărţi cu poveşti

 • Păpuşi care reprezintă personaje din poveşti specifice fiecărei ţări

 • CD-uri cu serbări şi momente speciale din toată perioada cât se derulează proiectul

 • Activităţi dedicate zilei copiilor, zilelor Comenius, zilei cărţilor etc.

 • Expoziţii cu desene

 • Felicitări

 • CD-uri cu obiceiuri şi tradiţii specifice ţărilor respective

 • CD-uri cu muzică tradiţională din ţările partenere

 • CD-uri cu prezentarea ţărilor, oraşelor, şcolilor partenere

 

Comunicare

 • În fiecare şcoală există o echipă de proiect

 • Se discută cu ceilalţi parteneri prin internet şi faţă în faţă la întâlnirile organizate în fiecare ţară parteneră

 • În permanenţă profesorii din şcolile partenere comunică, rezolvă sarcinile care le sunt repartizate, pentru ca realizarea acestui proiect este doar muncă de echipă

 • Limba de comunicare este limba engleză

 

Logo-ul proiectului

Comenius_logo

 Site-ul proiectului

 • Vă aşteptăm cu drag să vedeţi ceea ce am realizat împreună în cadrul acestui parteneriat

http://www.fairytaleworld.eu

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.