Misiunea scolii

Remodelarea dinamică a capacităţilor educaţionale ale şcolii, bazate pe identificarea şi armonizarea diferitelor categorii de cerinţe ale elevilor cu resursele şcolii, ca un răspuns adecvat la solicitările pieţei muncii.