În urma promulgării legii învăţământului din 1864, care declara învăţământul primar obligatoriu gratuit, s-a creat o reţea de şcoli primare şi licee.

     În satul Lunca, informaţiile în legătura cu existenta unei şcoli primare, încep cu anul 1874. Nu exista încă o clădire menită procesului de învăţământ, acesta fiind desfăşurat în diferite locuinţe ale gospodarilor.

     În anul 1883, preotul Bontea Ion a ridicat pe locul şcolii de astăzi, o sală de clasă din lemn, acoperită cu draniţă.

     În 1891, preotul Haralambie Brohanski, reconstruieşte această sală din zidărie, la care mai adaugă încă o sală de clasă, legată printr-un hol de prima.

     Abia în anul 1934, învăţătorul şi directorul şcolii, Virgil Ionescu, construieşte alte două săli de clasă, astfel încât, şcoala dispune de încăperi pentru toate cele patru clase primare.

     Între anii 1960-1963, în vremea conducerii şcolii de către învăţătorul Nistor Constantin, se mai construiesc două săli de clasă, în care, în prezent funcţionează Grădiniţa Lunca (în acelaşi corp cu şcoala).

     După anul 1960, în şcoală funcţionează învăţământul primar şi gimnazial.

     Între anii 1967-1976, clădirea şcolii este continuata cu cinci săli de clasă, o încăpere pentru cancelarie şi o alta pentru cabinetul directorial.      Evenimentele s-au petrecut când şcoala a fost condusă de directorii prof. Pasat Dumitru şi apoi prof. Ciurlică Vasile.

     În 2002, prin grija viceprimarului de atunci al oraşului Paşcani, domnul Pantazi Dumitru, şcoala a beneficiat de reparaţie capitală şi a fost modernizată cu apă curentă, centrală proprie pe gaze, grup sanitar interior, mobilier nou.

     În anul 2011 s-a amenajat în interiorul instituţiei o sală de sport, s-au parchetat sălile de clasă, de asemenea a fost amenajat un mic spaţiu de joacă pentru copiii din grădiniţă.

     În prezent funcţionează cinci săli de clasă, un laborator de ştiinţe, o bibliotecă, sală de sport, o sală de calculatoare şi patru săli care aparţin grădiniţei.