CONCURS SECRETAR, 1/2 NORMA

Anunt_pentru ocuparea postului de secretar

Platforma nationala de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19

https://vaccinare-covid.gov.ro/

Protecția împotriva contaminării cu COVID

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SARS CoV-2

CONTINUTUL PROCEDURII_ELEVI

  1. Tel verde 0800801100 (telefon gratuit), la care cetăţenii pot semnala toate neregulile apărute în organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale
  2. http://www.educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicat semnalării eventualelor fapte de corupţie

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA PAŞCANI  şi structura  ŞCOALA GIMNAZIALĂ BLAGEŞTI

“Şcoala…mi-ar plăcea ca la sfârşitul vieţii să pot spune: nici nu am făcut altceva” (Constantin Noica – Jurnal filozofic)

   Şcoala este o instituţie vie, care are în grija continuă – devenirea, pregătirea Omului pentru Viaţă. Aşa cum afirma Noica, Şcoala îşi împlineşte, mereu desăvârşindu-se, “împăcarea cu lumea: cu fii ce vin, cu fii ce pleacă în lume”.

Rădăcinile şcolii cresc din istoria sa; dovada performanţei procesului instructiv-educativ o constituie generaţiile dăruite societăţii în toate domeniile muncii, personalităţile, al căror rod ştiinţific se datorează în mare parte şcolii din care s-au ridicat; poezia vieţii şcolare, frumosul, cultivarea dragostei pentru artă, o dau în afară de anumite obiecte şcolare, activităţile cultural-artistice desfăşurate datorită pasiunii şi talentului atâtor anonimi dascăli ai şcolii.

Personalităţi

În lumea pedagogică, “Visul lui Comenius”, exprimat în 1637, acela de a crea o “Didactică Magna, un mod de a-i învăţa pe toţi, totul”, rămâne o culme spre care aspiră dascălii cu har, cu iubire şi cu responsabilitate pentru menirea lor. Nu există satisfacţie mai aleasă decât aceea a succeselor la concursurile şcolare şi mai ales aceea ca dintr-o modestă şcoală s-au ridicat oameni care au devenit “cineva”, spre folosul întregii societăţi.

Cu modestie, dar şi cu mândrie, Şcoala Gimnazială Lunca Paşcani îşi enumeră, pe lângă valurile de ingineri, cadre didactice, jurişti, cadre sanitare etc., ca în toate localităţile de altfel, oameni mai deosebiţi care s-au ridicat de pe băncile sale. Foşti elevi ai şcolii au devenit cadre didactice în şcoala în care au învăţat, rămânând devotaţi instituţiei şi satului în care au crescut. Specificul scolii, cultura organizaţională, continuitate şi transformare în viaţa şcolii Şcoala Lunca păstrează vie strălucirea filonului de tradiţii şi obiceiuri existente în locul unde fiinţează, prin activitatea grupului vocal, deja cunoscut în zona, cu numele,,Moştenitorii”. Cadrele didactice de acum şi de atunci lucrează laolaltă ducând mai departe obiceiurile şi tradiţiile locului şi valorificând deopotrivă costumele populare, atât de valoroase, scoase din lăzile de zestre ale bunicilor. Noul şi tradiţia merg mână în mână la noi în şcoală; sala de calculatoare existentă este fereastra spre informaţie şi spre lume; copiii din şcoala noastră relaţionează cu alţi copii pe care i-au cunoscut în proiectele internaţionale la care au participat. Biserica este un partener real în educaţia copiilor comunităţii, în sensul că desfăşurăm activităţi devenite deja tradiţionale în comunitate, cu prilejul anumitor sărbători de peste an.